Xiamen XGMA Machinery Co, Ltd

Honor

2012年中国500最具价值品牌
2012年中国500最具价值品牌
中国南(北)极考察独家专用产品
中国南(北)极考察独家专用产品
质量奖奖杯
质量奖奖杯
质量奖
质量奖
用户满意连续九次
用户满意连续九次
五一劳动奖状
五一劳动奖状
1 2
Bản quyền © 2012 Hạ Môn máy XGMA Co, Ltd